Skip to content

[Refelection] – Saravalee Khadee @Mekong Migration Network

Read in English below! ว่ากันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเดินทางในบางครั้งไม่ใช่เป้าหมายแต่คือสิ่งที่คุณได้พบเจอระหว่างทางต่างหาก…          เช่นเดียวกันกับการเดินทางของฉันในฐานะของยุวทูตสะพานเสียงที่ระหว่างการเดินทางในครั้งนี้มีเรื่องราวที่ให้ได้เรียนรู้ที่น่าประทับใจระหว่างการเดินทางมากมาย […]
[Refelection] – Saravalee Khadee @Mekong Migration Network

[Reflection] – Nitchanan Liengsakul @HRDF Chiang Mai

Read in English blow! ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆในการเป็นอาสาสมัครกับยุวทูตสะพานเสียง แต่ก็ได้รับประสบการณ์มากมายจากโครงการนี้… ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆยุวทูตสะพานเสียงจากต่างมหาวิทยาลัย ต่างภูมิภาค โอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกับองค์กร NGOs […]
[Reflection] – Nitchanan Liengsakul @HRDF Chiang Mai

[Reflection] – Songphon Phoukert @TACDB

Read in English below! เนื่องจากผมมีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว เมื่อทราบว่ามีโครงการที่ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทากิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับแรงงานข้ามชาติ ผมจึงตัดสินใจสมัครดู จนกระทั่งโครงการสะพานเสียงได้เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาสัมผัสกับชีวิตของแรงงานข้ามชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้พบกับมิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานและกลุ่มแรงงานกลับไปอีกด้วย เริ่มจากวันแรกที่ได้รับการตอบรับว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมของแคมเปญสะพานเสียง ให้ทางานกับมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า (TACBD) ผมรู้สึกดีใจมาก และคิดถึงอนาคตอันใกล้ว่าจะได้รู้จักกับแรงงานข้ามชาติกลุ่มไหนบ้าง และได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ไปทางานมาเบื้องต้น ในช่วงแรกๆของการทางาน ผมได้รับมอบหมายให้ทาแบบสารวจของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนพม่าที่รัก (Dear Burma) ถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควร เนื่องจากต้องใช้ความสามารถในหลายๆด้าน ร่วมไปถึงด้านภาษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเกิดประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนางานของโรงเรียน แต่ด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครของโรงเรียนซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติด้วยกัน ทาให้งานในระยะนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในเวลาต่อมาเป็นงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากเป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่า ในโรงเรียนจึงมีการรวมกลุ่มชมรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศพม่ารวมไปถึงชาติพันธุ์ต่างๆ การจัดงานประจาปีของโรงเรียนจึงการเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติได้มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองได้ใช่เฉพาะสมาชิกที่เป็นนักเรียนมนโรงเรียน Dear […]

[Reflection] – Vorarampar Sriparnant @HRDF Chiang Mai

Read in English below! จากระยะเวลาที่ผ่านมาในการเป็นยวทูตสะพานเสียงของไอซ์นั้น ทำให้ชีวิตและทัศนะคติของไอซ์ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก จากเมื่อก่อน ก่อนที่จะได้เริ่มทำงานอาสาสมัครนั้น เรามีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติแต่เราก็ยังมีความกลัวอยู่บ้าง เรื่องความปลอดภัยต่างๆและผู้ปกครองก็ห่วงเช่นกัน […]

[Reflection] – Jutarat Duangnurat @MAP Foundation

Read in English below! สำหรับการเป็นอาสาสมัครยุวทูตโครงการสะพานเสียงตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา อาจจะเป็นระยะเวลาที่แสนสั้นแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมหาศาลตั้งแต่วินาทีก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็เคยตั้งคำถามกลับตัวเองมากมาย เช่น เราจะเสียเวลาเรียนหรือเปล่า […]
[Reflection] – Jutarat Duangnurat @MAP Foundation

[Reflection] – Khanittha Yimlamai @Stella Maris

Read in English below! สวัสดีค่ะ ยุวฑูตสะพานเสียงขนิษฐา ยิ้มละมัย มีเรื่องราวดีๆ ที่ทุกคนไม่ควรพลาดที่จะอ่านแม้อาจจะเป็นเพียงแค่ประโยคบอกเล่าแต่สิ่งนี้แฝงไปด้วยความตั้งใจที่เดือนมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของตัวแทนเยาวชนคนหนึ่ง ไม่น่าเชื่อว่าการเดินทางในเส้นทางของการเป็นอาสายุวฑูตสะพานเสียงจะเดินทางมาได้ไกลและรวดเร็วอย่างนี้ […]
[Reflection] – Khanittha Yimlamai @Stella Maris

[Ep.2] Duangduean Thiamkhoksung @Stella Maris Seafarers Center

Read in English below หลังจากการพบกันของยุวทูตสะพานเสียงครั้งนั้น เรื่องราวการเดินทางครั้งใหม่ล่าสุดกำลังกลับมา มันเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากการประชุมเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา และวันนี้กับบทบาทของยุวฑูตสะพานเสียงอย่างเต็มตัว การรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์) […]
[Ep.2] Duangduean Thiamkhoksung @Stella Maris Seafarers Center

[Ep.2] Songphon Phoukert @TACDB

ผมได้ทำงานในฐานะยุวทูตสะพานเสียงมาสักระยะหนึ่ง งานแรกที่ได้รับคือการทำเอกสารรายงานผลของนักเรียนโรงเรียน Dear Burma ที่จบไป ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอย่างมาก เนื่องจากต้องการให้รู้ข้อมูลความก้าวหน้าในการงานของนักเรียนมากที่สุดโดยใช้แบบสำรวจเพียงชุดเดียวนอกจากนี้แบบสอบถามดังกล่าวยังต้องทำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพม่าเพื่อที่นักเรียนจะได้ตอบแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจ ซึ่งการแปลเอกสารเป็นภาษาพม่านั้นค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากความซับซ้อนของไวยากรณ์ จนในที่สุด ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ TACDB สามารถทำให้การทำแบบสำรวจออกมาได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามเมื่อลงพื้นที่ทำแบบสำรวจแล้วนั้นปรากฏว่ามีนักเรียนอยู่หลายคนที่ไม่ใช่ชาวพม่า  ไม่สามารถตอบสำรวจได้จึงต้องช่วยอธิบายแต่ละข้อๆให้เข้าใจ หลังจากงานเรื่องการทำแบบสำรวจออกไปแล้ว งานใหญ่ต่อไปคือการเตรียมงานมหกรรมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จากพม่า (Cultural Festival of Burmese Ethnic Nationality) ซึ่งเป็นงานประจำปีของโรงเรียน Dear Burma ในงานจะมีการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพม่าเช่นพม่า มอญ ไทใหญ่ กะเหรี่ยง […]
[Ep.2] Songphon Phoukert @TACDB

[Ep.2] Pornthep Pornsiricherd @HOMENET

Read in English below  “เรามารวมกันที่นี่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับคนที่ร่วมอาชีพเดียวกับเรา แต่อย่าคิดว่าเราจะสบายขึ้น เพราะผลของสิ่งที่เราทำอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเรา แต่กับคนรุ่นน้องสาว หรือลูกสาวของเรา ที่จะเข้ามาทำงานในอาชีพเดียวกันกับเรา แต่มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเรา” คำพูดข้างต้นเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาจากแรงงานข้ามชาติคนหนึ่ง ที่เข้ามาประกอบอาชีพลูกจ้างทำงานบ้านในไทย มากไปกว่านั้น ผมยังได้ยินคำตอบที่ใกล้เคียงกันจากผู้นำลูกจ้างทำงานบ้านต่างชาติอีกหลายคน ที่ยืนยันว่าพวกเขายินดีที่จะทำเพื่อคนรุ่นหลังที่จะเข้ามาทำงานในไทย ให้คนเหล่านั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยกฎหมาย เป็นเวลากว่าสองเดือนแล้ว ที่ผมได้เข้ามาทำงานในฐานะยุวฑูต ในโครงการยุวฑูตสะพานเสียง และได้รับมอบหมายให้ทำงานกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HOMENET) โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ การที่จะสร้างความเข้าใจอันดีได้นั้น เราต้องแน่ใจก่อนว่าเสียงของเราจะถูกได้ยิน ซึ่งทางมูลนิธิตระหนักถึงความจริงข้อนี้ดี และได้ช่วยจัดตั้งเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านของทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิที่ลูกจ้างทำงานบ้านควรจะได้รับ และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง […]
[Ep.2] Pornthep Pornsiricherd @HOMENET

[Ep.2] Wipattra Totemchokchaikarn @Raks Thai Foundation

Read in English below  บันทึกการเดินทางในฐานะยุวทูตสะพานเสียงครั้งนี้มีชื่อว่า…‘แรงบันดาลใจ’  🙂  ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ได้ดำรงตำแหน่งยุวทูตสะพานเสียง ทำงานร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย […]
[Ep.2] Wipattra Totemchokchaikarn @Raks Thai Foundation