ข้ามไปยังเนื้อหา

First blog – กนกวรรณ มังคละสวัสดิ์ (ฝ้าย)

 

Processed with VSCOcam with c1 preset

จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่จังหวัดอุดรธานี ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย ทั้งความ รู้ความเข้าใจ ข้อมูล สถิติ เรื่องราว และประเด็นต่างๆมากมายที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยุวทูตสะพานเสียงต้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้พวกเขาได้รับสิทธิที่ควรได้รับ

การปฐมนิเทศนี้ยังทำให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการสะพานเสียงมากยิ่งขึ้น ว่ามีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือ วิสัยทัศน์อย่างไร ทั้งยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร ซึ่งถือเป็น การได้ทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานนั้นๆก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานในเวลาต่อมา การปฐมนิเทศครั้ง นี้ยังทำให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้สื่อให้ถูกต้อง ซึ่งสื่อถือเป็นวิธีการที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องได้ดี รวดเร็ว และกว้างขวางมากที่สุดในยุคโลกาภิวัฒน์

ทางโครงการฯได้มีการถ่ายทอดข้อมูลที่ดีน่าสนใจอย่างมาก ทั้งการนำเสนอ และการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประทับใจอย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เหล่ายุวทูตฯได้ช่วยกันคิดโครงการสมมติขึ้น ซึ่งทำให้เหมือนเป็นการปฏิบัติงานจริงๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยังเป็นการทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญการปฐมนิเทศครั้งนี้ยังทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ต่างก็มาจากทั่วภูมิภาคอีกด้วย

ในฐานะยุวทูตอาสาสมัครที่ถือเป็นสะพานเสียงในการช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจอันดีแก่กลุ่ม แรงงานข้ามชาติคนหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศของโครงการสะพานเสียงนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เพียงแต่การทำงานในมูลนิธิเท่านั้น แต่ข้อมูลที่ได้รับเหล่านี้จะทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติให้มากที่สุด

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: