ข้ามไปยังเนื้อหา

First blog – ดวงตา หม่องภา (ตา)

Duangtha M

ดิฉันนางสาวดวงตา หม่องภา  ชื่อเล่น’ตา’ เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานแลกเปลี่ยน และเรียนรู้กับโครงการสะพานเสียง ซึ่งในโครงการนี้เป็นการทำงานเพื่อสิทธิ สวัสดิการของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า แรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานสำคัญที่มีส่วนผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต ขึ้น ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงทำให้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้น และมีความตั้งใจอยากร่วมทำงานกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก ทางโครงการจึงได้มีการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของยุวทูต เบื้องต้น เช่น แนะนำความรู้เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ข้อมูลทางกฎหมาย และสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากดิฉันจะได้เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ นับเป็นโอกาสดีที่สำคัญมากที่ได้ร่วมทำงานกับผู้มีประสบการณ์โดยตรงกับแรงงานข้ามชาติ

นอกจากการอบรมทำความรู้จักแรงงานข้ามชาติแล้ว ในการอบรมครั้งนี้ ดิฉันได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่อาสาเข้ามาเรียนรู้ในโครงการนี้เช่นกัน ในเวทีการอบรมเราได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เนื่องจากเพื่อนๆที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้ มาจากทุกภูมิภาค ทำให้การอบรมมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนาน และเต็มไปด้วยการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

สิ่งที่คาดหวังที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันหวังจากการได้ร่วมทำงานกับโครงการสะพานเสียง คือ การได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่าง รัฐ สังคม และประชาชน เจ้าของรัฐ กับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการเช่นกัน สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณโครงการสะพานเสียง ที่ได้สร้างโอกาสสำคัญแก่เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือ และรับผิดชอบต่อสังคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: