ข้ามไปยังเนื้อหา

Epi.1: จิรวรรณ จิณณธนพงษ์ (จีจี้) กับ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

เมื่อได้เริ่มงานในฐานะยุวฑูตสะพานเสียงได้ทำงานงานกับมูลนิธิศุภนิมิต ประเทศไทย ก็ได้ไปทำงานกับพี่ๆในส่วนของโครงการ End Trafficking in Persons (ETIP) ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลา 5 ปี เป็นโครงการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะมีคนที่ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์มากขึ้นโดยโครงการนี้จะเน้นไปที่ 3 Pillars คือ Prevention คือ การป้องกันในเรื่องการค้ามนุษย์ ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดในระดับบุคคล ชุมชน และโครงสร้างเพื่อสร้างการป้องกันที่ดี, Protection คือการเข้าไปช่วยเหลือ เหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อาจจะช่วยส่งกลับบ้าน และ Policy ที่ทำในเรื่องนโยบาย เสนอนโยบาย ข้อเสนอต่างๆ ปัญหาที่พบ สร้างความตระหนักในเรื่องการค้ามนุษย์ และรายงานไปยังภาครัฐบาล

งานที่ได้ทำในครั้งนี้ได้โดยส่วนงานที่ได้ทำจะเน้นไปในส่วนที่รณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักให้เกิดกับเยาวชนหรือกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่โดยโครงการนี้จะมีสานักงานในภาคพื้นที่ อีก 6 เขตทั่วประเทศไทย คือ แม่สาย, แม่สอด,สังขละบุรี,ระนอง,มุกดาหารและอรัญประเทศ ตอนที่ได้ทำงานนี้ เป็นช่วงที่มีโครงการให้น้องๆในพื้นที่ ทำวิดีโอรณรงค์เรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อแข่งขันกันในกัน ก็ได้มีโอกาสช่วยน้องๆในเขตพื้นที่ระนองทำวิดีโอประกวด และได้พูดคุยกับน้องๆ สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนน้องๆ โดยน้องๆในพื้นที่เหล่านี้จะเป็นการคัดเลือกเยาวชนจากในพื้นที่ บางส่วนอาจจะมีพ่อแม่ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน( อสม.)อยู่แล้ว บางส่วนเป็นเด็กในพื้นที่เสี่ยง โดยโครงการ ETIP จะมีการจัดค่ายเยาวชนให้เด็กในพื้นที่ จัดอบรมพร้อมกับทำกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องการค้ามนุษย์ และตอนที่ไปพื้นที่ระนอง ได้มีโอกาสไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้ดูการคัดแยกพวกที่ถูกจับกุม โดยพี่เจ้าหน้าที่จะคัดแยกว่าพวกที่ถูกจับกุมเหล่านี้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่ โดยการสัมภาษณ์พวกที่ถูกจับกุม ส่วนใหญ่จะขอกลับบ้าน เพราะถ้าไม่กลับก็จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายไทย บางคนที่ถูกจับมาถึงกับจาเจ้าหน้าที่ได้ว่าเคยสัมภาษณ์กับคนนี้แล้ว แถมพูดภาษาไทยได้บางคำด้วย

Saphan Siang k

สาหรับพี่ๆในโครงการ ETIP ทุกคน น่ารักมาก ให้ความเป็นกันเอง สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง สอนทั้งในเรื่องงาน มุมมองการใช้ชีวิต การทำงานในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เห็นความทุ่มเทในการทำงานของพี่ๆทุกคน แม้บางครั้งสิ่งที่ทำ มันอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันที บางเรื่องอาจใช้เวลาเป็นปีเพื่อที่จะเกิดผล หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่พี่ๆทุกคนก็พร้อมและเต็มใจ ตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่ “You may not be richer to work with NGO , but you will be happier” พี่คนหนึ่งได้กล่าวไว้

ในเรื่องการค้ามนุษย์เมื่อได้มาทางานจริงก็พบว่ามันเป็นปัญหาที่สาคัญ และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการช่วยกันแก้ปัญหา แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทางานในต่างเมือง ต่างก็คาดหวังถึงเงินเดือนที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่เมื่อข้ามมาทางานจริงๆแล้ว บางครั้งอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจคิด บ้างก็อาจจะถูกนายจ้างข่มขู่ ใช้แรงงานเยี่ยงทาส อาจจะไม่ได้หรือได้ค่าแรงน้อยมาก

บ้างแอบลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ไม่มีเอกสารประจาตัว บ้างก็มีเอกสารแต่ถูกนายจ้างยึดเอาไว้ ทำให้เมื่อถูกตรวจและไม่มีเอกสาร ตารวจก็จะจับดาเนินคดีและอาจถูกส่งตัวกลับประเทศ รวมถึงไม่ได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอ

ความท้าทายอีกหนึ่งอย่างคือ การทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน คือ เป็นคนไม่ชอบเด็ก เป็นคนไม่ชอบเด็กทุกเพศทุกวัย (T.T) ปกติจะชื่นชมเด็กน้อยที่น่ารักอยู่ห่างๆ แต่โครงการนี้ ในส่วน ETIP ได้เจอเด็กโดยตรงเลยจ้า ทำงานกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในช่วงวัยรุ่น ที่ยิ่งมีความกวนประสาทเป็นเท่าตัว แก่น เซี้ยว แสบทุกคน เหมือนแจ๊กพอตแตก แต่เชื่อว่าเด็กเหล่านี้ จะเป็นกาลังสาคัญต่อไปของชุมชนเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแรงงานต่างชาติและเรื่องการค้ามนุษย์ และไม่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในชุมชนอีก ช่วยเป็นอีกหนึ่งแรง หนึ่งพลังที่ทำให้สังคมดีขึ้น และทาให้เป็นแรงอดทนต่อเสียงนกเสียงกาตลอดการทำงาน…555

ตอนนี้ก็มีประเด็นสาคัญอีกเรื่องคือ ประเทศไทยกำลังจะถูกลดอันดับเป็น Tier 3 หลังจากอยู่ในอันดับ Tier 2 Watch list 4 ปีซ้อน โดยอเมริกาจะเป็นผู้พิจารณาอันดับนี้ สาเหตุที่ไทยถูกลดอันดับก็เพราะอเมริกาพิจารณาแล้วว่า ไทยไม่สามารถจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พยายามแก้ไขให้ดีขึ้น ทางอเมริกาจะระงับการให้ความช่วยเหลือในเรื่อง non-humanitarian และ non trade related foreign assistance คือ จะระงับการนำเข้าสินค้าจากไทย ได้แก่ กุ้ง ปลา อ้อย และเสื้อผ้า ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการส่งออกอาหารทะเล ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับสามของโลก และรวมถึงการคัดค้านองค์กรระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเช่น ธนาคารโลก ในการให้ความช่วยเหลือประเทศในกลุ่ม Tier 3 ซึ่งไทยยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ได้ตามมาตรฐานที่อเมริกาตั้งไว้ ไทยยังมีปัญหาเรื่อง ผู้ลี้ภัยโรฮิงญา ที่ยังคงมีการลี้ภัยเข้ามาในไทยและไทยยังไม่มีมาตรการจัดการที่ชัดเจน ได้แค่ให้ที่พักพิงชั่วคราวและผลักดันกลับซึ่งประเทศพม่าก็ไม่ยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้เป็นพลเมืองพม่า ทำให้บุคคลเหล่านี้ไร้สิทธิ ทำให้เกิดการลักลอบเข้ามาอีก อีกประเด็นสาคัญคือ มีคนไทยหรือเจ้าหน้าที่ข้าราชการเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ ที่สาคัญ ไทยยังมีการคอรัปชั่น ทั้งในระดับสูงและข้าราชการระดับล่าง ทำให้หลายครั้งที่ พวกนายหน้าหรือนายจ้างที่กระทาการเข้าข่ายค้ามนุษย์ไม่ต้องรับโทษ เพราะใช้เงินซื้อความถูกต้อง แต่การพิจารณาอันดับนี้จะมีการทำทุกปี ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าในปีถัดไป ไทยจะมีผลงานที่เพียงพอไม่ใช่แค่เพียงในการเลื่อนอันดับขึ้นเท่านั้น แต่หมายถึง การที่ไทยสามารถช่วยเหลือ จัดการ เรื่องการค้ามนุษย์ได้มากขึ้นด้วย

2 replies »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: