ข้ามไปยังเนื้อหา

[Ep.2] Saravalee Khadee @Mekong Migration Network

Read in English below

การทำงานใน Mekong Migration Network (MMN) ช่วยเปิดทัศนของฉันให้กว้างขึ้นมากเรื่องแรงงานข้ามชาติกับคนไทย และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ

หน้าที่ของฉันด้านงานเอกสารคือ คอยรวบรวมการใช้คำเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่ใช้ในสื่อของไทย ฉันพบว่าสื่อในไทยมีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมหลายคำในการสื่อถึงแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำว่า “แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานเถื่อน”ที่มีการใช้คำเหล่านี้อย่างแพร่หลายแทบจะทุกสำนักข่าว

มีการใช้วลีที่ว่า “โจรพูดไทยไม่ชัด” แทนแรงงานข้ามชาติที่ทำผิดกฏหมายซึ่งถือเป็นคำที่ทำให้เกิดการ”แบ่งแยก” อย่างเห็นได้ชัด หรือ การใช้หัวข้อข่าวเช่นว่า ” แรงงานต่างด้าวทะลักเข้าไทย” เป็นต้น การใช้คำเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นชินตา จนกลายเป็นเรื่องปกติ แต่ฉันคิดว่าสื่อไทยควรจะต้องปรับปรุงแก้ไข

หลายสำนักข่าวมักใช้คำที่ให้ความหมายในแง่ลบ หรือคำที่กระตุ้นความรู้สึกให้ตื่นเต้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้คนสนใจเนื้อหาที่จะนำเสนอ ทั้งๆที่คำเหล่านั้นส่งผลต่อทัศนคติของผู้รับอย่างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นแล้วการที่หลายสำนักข่าวมีการใช้คำที่สื่อความหมายในแง่ลบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติก็ย่อมส่งผลให้คนไทยที่รับสื่อเหล่านั้นมีทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่องานของฉันในการรวบรวมคำเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะมีการส่งคำเหล่านี้ไปให้องค์กร สำนักข่าว และสื่อต่างๆเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและทำให้สื่อไทยกลายเป็น”สื่อสันติ” มากขึ้นต่อไป

ภารกิจด้านเอกสารของฉันต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยและการให้ค่าแรงขั้นต่ำต่อแรงงาน งานนี้คือการรวบรวมนโยบายของรัฐบาลไทยในการตัดสินใจเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแก่แรงงานทั้งในและนอกเศรษฐกิจพิเศษ ที่นอกจากรัฐบาลจะพิจารณาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลกระทบต่อการเข้ามาลงทุนของบรรษัทข้ามชาติอย่างไร ก็ต้องพิจารณาถึงว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดไว้ให้แรงงานนั้นเพียงพอและเหมาะสมกับการดำรงชีพของแรงงานเหล่านั้นด้วย

นอกจากนี้แล้วฉันยังได้รับผิดชอบในเรื่องการทำเว็บไซต์ของทางองค์กร MMN โดยสร้างหน้าที่รวบรวมเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจากองค์กรที่เป็นเครือข่ายของMMN ในภาษาต่างๆเช่น ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาลาว ไว้ในที่เดียวกันเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของแรงงานข้ามชาติที่อยากทราบเรื่อง กฏหมายแรงงานเบื้องต้น หรือ สิทธิที่พึงจะได้รับของแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

วันสตรีสากล 1

นอกจากงานด้านเอกสารแล้ว ฉันยังได้มีโอกาสจัดงานวันสตรีสากลในต้นเดือนที่ผ่านมา (8 มีนาคม 2558) ฉันตื่นเต้นมากที่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดงานนี้ตั้งแต่การวางแผนงาน! โดยที่ได้เข้าประชุมกับองค์กรอื่นๆที่สำนักงานของ MAP Foundation  การเข้าร่วมประชุมและได้วางแผนกับองค์กรอื่นๆ เป็นบรรยากาศที่น่ารักมาก ทั้งที่ในตอนแรกฉันแอบเกร็งเล็กน้อยว่าจะสามารถเข้าร้วมการประชุมกับคนที่ไม่คุ้นเคย และด้วยอายุที่น้อยกว่าคนอื่นๆ แต่ในการประชุมทุกคนดูเป็นกันเอง และ ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะจัดงานนี้ออกมาให้ลุล่วง อีกทั้งเมื่อฉันเสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดงานไปผู้ใหญ่ทุกท่านก็รับฟังความคิดเห็นของฉันอย่างตั้งใจ

งานวันสตรีสากลปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ร่วมงานมากมายทั้งคนไทย คนพม่า คนเขมร คนลาวชาวไทใหญ่เป็นต้น   มีการร้องเพลงเกี่ยวกับแรงงานในภาษาต่างๆ การเดินขบวนเรียกร้องสิทธิสตรี การเต้นประกอบเพลง และ การแสดงวงดนตรีของกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วย ทำให้มีคนที่สัญจรไปมาในระแวกนั้นให้ความสนใจและเข้ามาร่วมงาน ฉันชอบบรรยากาศงานที่เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมงานทุกคนทั้งที่เป็นคนไทย คนต่างชาติ คนจากองค์กรต่างๆ เหล่าแรงงาน ต่างร้องเพลงและทำกิจกรรมในงานร่วมกันอย่างสนุกสนานไม่มีการแบ่งว่าใครมาจากที่ไหน ชาติใด ทุกคนมีความทรงจำดีๆร่วมกันที่นี่   หากเป็นไปได้ฉันอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานในปีต่อๆไป เชื่อว่าการสานต่องานดีๆเช่นนี้จะทำให้สร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวไทยและแรงงานข้ามชาติได้อย่างแน่นอน

XxxxxxxxxX 

Being part of Mekong Migration Network (MMN) helps broaden my knowledge of migrant worker issues in Thailand.

One of my tasks involves collating migration-related vocabulary used in media. I find that improper terms such as “alien workers” or “illegal workers” are used widely in local press. In addition, there is also inflammatory use of phrases such as “thief speaks bad Thai” to depict a migrant worker who didn’t obey national law, for instance. This kind of language is used to discriminate migrant workers. Other expressions such as “aliens flooded into Thailand” may sound normal as we hear it all the time. However, I think that Thai media need to change the way it reports about migrant workers.

Many media outlets regularly use negative words or terms that evoke excitement as a way to attract public attention. In reality, these words can inform public perception and result in how people view migrant workers in society.

Upon the completion of this task, we will share the document to relevant organsations and news agencies in an effort to improve the understanding and perception of the public regarding migration and migrant wokers. I have a great hope that there will be a positive change among local media and that reports will eminate from ‘media for peace’ rather than prejudice.  

Next task assigned to me has been collecting news and development relating to the Special Economic Zones (SEZ) and new minimum wage to migrant workers. In connection, I have been looking into government’s responses in relation to policy that may be put foward in response to this demand – both within and outside of the SEZ. Particularly, I’m looking into potential economic effects this new minimum wage could have on multinational corporation investment as well as the cost of living in Thailand.

Aside from that, I have been in charge of creating MMN website content and organising information from MMN wide network in multiple languages (Thai, Myanmar, English, Khmer and Lao) in one place. This platform aims to facilitate information sharing and dissemination on a variety of topics – whether it be basic labour law or labour rights, among others.

วันสตรีสากล 2

Apart from office work, I had the opportunity to assist in organising events such as International Women’s Day (8 March). I’d been excited about this event since its planning stage. I also had the chance to participate in meetings organised by our partners such as MAP Foundation. Being part of events like this made me realise that people are willing to listen to you and your ideas despite being in groups of adults. Plus, everyone seemed committed in pulling off the work they do.

The past International Women’s Day has proven a great success. Participants from various countries joined the event and participated in singing, dancing, and marching on the street. The event also attracted public attention with many passers-by joined in. What I liked most about this is the fact that people of different nationalities joined in unity. Everyone was involved equally and no one was treated as an outsiders. Only if I could I would be doing this again and again for I know that this kind of activity can lead to better understanding between local amd migrant communities.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: