ข้ามไปยังเนื้อหา

[Ep.2] Tananart Sakolvittayanon @World Vision Foundation of Thailand (WVFT)

Read in English below

Episode 1Tananart 3

นอกจากงานออฟฟิสที่ได้มีส่วนร่วม รวมถึงงานเปลในช่วงที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประเด็นการค้ามนุษย์ ในบทความนี้ดิฉันอยากแบ่งปันกิจกรรมอันหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับองค์กรทีดิฉันทำงานด้วย…

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย IOM-X หรือ MTV Exit เดิม ได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเยาวชนในประเทศอาเซียน โดยมีเยาวชนที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้จากประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ สปป. ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงค์โปร์ และ เวียดนาม เข้าร่วมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการค้ามนุษย์ จากการพูดคุยทำให้ฉันได้เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้แทนจากประเทศอื่น และยังทำให้ฉันมองเห็นปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพที่กว้างขึ้น ฉันตระหนักแล้วว่าปัญหาการค้ามนุษย์มักมาควบคู่กับการอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงาน และ ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ผู้เดียว จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ช่างน่าทึ่งที่มีเยาวชนหลายคนที่ตระหนักถึงปัญหานี้อีกทั้งมีองค์กรอีกมากมายที่พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหา นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับฉันที่ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์กับเยาวชนจากประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน

Tananart 2


Among the usual office work including translation to which I have been assigned, I have had the opportunity to participate in youth and human trafficking activities. I’d like to share with you one of those in this blog…Tananart 4

In partnership with World Vision Foundation of Thailand (WVFT), IOM-X (formally known as MTV Exit) set up an anti-human trafficking workshop for youth from ASEAN countries. Youth, who have experiences working in this field from Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Indonesia, and Vietnam, met up to discuss about human trafficking from their own experiences.

Discussing and leaning more from the experiences of other countries, I can see the problem of human trafficking from a broader point of view. I can see that human trafficking problem usually comes alongside migration and it is impossible for a single country to solve this problem. It needs the integrated cooperation among countries involved. It is so fascinating to see that many youth are now aware of this problem and many organizations are helping to solve this problem. It is very good opportunity for me to be able to meet and exchange ideas with other youth from all ASEAN countries, as well as building good relationships with my fellow-ASEAN citizens. 

Tananart 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: