ข้ามไปยังเนื้อหา

[Ep.2] Jutarat Duangnurat @MAP Foundation

Read in English below

Episode 1

นับตั้งแต่วันที่ฉันได้มาเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิ MAP FOUNDATION  ก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากองค์กรแห่งนี้ มันเป็นความรู้นอกเหนือตำราเรียนที่ไม่ใช่เรียนรู้เพียงแค่ทฤษฎี แต่เราได้ความรู้จากการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งดิฉันจะทำหน้าที่ในการช่วยฝ่ายบริหารในการจัดทำเอกสารและช่วยประสานงานภายในองค์กร ในบางครั้งเมื่อมีโอกาสก็จะได้ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติบ้างหรือได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้างก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งของกลุ่มแรงงานไทใหญ่และกลุ่มแรงงานพม่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับดิฉันเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าองค์กร MAP จะเป็นองค์กรที่เน้นการทำงานเชิงรุกเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีการลงพื้นที่และออกไปจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มแรงงามข้ามชาติอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอบรมความรู้ด้านกฎหมาย กิจกรรมค่ายแรงงาน กิจกรรมวันสตรีสากล หรือกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชน เป็นต้น10782

การทำงานในลักษณะนี้ทำให้ฉันได้สัมผัสและเข้าใจถึงปัญหาของกลุ่มแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น มันทำให้ฉันรู้สึกว่า พรมแดน เพียงคำเดียวที่สร้างอคติให้คนในสังคมที่ว่า พวกเขา ไม่ใช่ พวกเรา เมื่อเกิดคำพูดเหล่านี้ขึ้นมาคนกลุ่มน้อยที่ไม่มีอำนาจอะไรต้องอยู่ในพรมแดนที่กลายเป็นคนชายขอบของสังคม ไม่ถูกการยอมรับจากสังคม ถูกลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ลง ซึ่งอคติด้านลบจากสังคมพยายามสร้างความแตกต่างให้แก่คนในสังคมและให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์น้อยลง

ดังนั้นดิฉันจึงรู้สึกขอบคุณแรงงานข้ามชาติทุกคนเป็นอย่างมากที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและเป็นคุณครูที่ให้ดิฉันได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นคนและสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น     นอกจากนี้บรรยากาศในการทำงานไม่เน้นเพียงแค่สร้างความเท่าเทียมแค่แรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติเท่านั้น แต่ภายในองค์กรก็เช่นเดียวกันที่ได้สร้างความเท่าเทียมกันไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นในการทำงาน ทำให้รู้สึกเหมือนทำงานเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการทำงานหรือการทำกิจกรรมของดิฉันร่วมกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติค่อนข้างจะมีอุปสรรคในด้านภาษาเป็นอย่างมาก

แม้ว่าภาษาหลักในองค์กรจะเป็นภาษาไทย แต่คนในองค์กรส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาพม่า ภาษาไทใหญ่ในการสื่อสารกันทำให้เราไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารออกมาได้ แต่ส่วนใหญ่พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนค่อนข้างใจดีมากจะค่อยแปลภาษาให้และค่อยแนะนำการทำงานด้านต่างๆให้เราอยู่เสมอจึงรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาทำงานในองค์กรแห่งนี้

10785


Episode 1

From the day I became a volunteer at MAP Foundation, I have learned so much from this organization. It is something that could not be learned in textbooks; I am not just learning about theories but also learning by doing as well. I was assigned to assist the administrative staffs in preparing documents and coordinating internally within the Foundation. Sometimes, I get to go into the field to join migrants in doing activities. I had the opportunity to learn about the culture of ethnic groups such as Thai Yai, as well as the culture of Myanmar workers. These are considered to be very new experience for me. MAP Foundation works proactively, mostly in the field, often conducting activities for migrants in the community. These activities are such as educating migrants about the law, organizing a labour camp or the international women’s day, raising awareness among migrant workers in the community etc.

Working with MAP has allowed me to better understand the migrants and their problems. It made me realize that the word ‘border’ has created a prejudice in society, separating ‘us’ from ‘them’. Underprivileged individuals have become marginalized, rejected by society, and denied of their human dignity. This negative attitude has created a fragmented society and degraded the value of human beings.

Therefore, I am very thankful of all the migrants for sharing their experience with me. I now have a better understanding about being a human and the notion of human rights. Moreover, the work environment not only promotes equality among Thai and migrant workers, but also within the organization. There is no hierarchy in the workplace making people feel that they are a family.

However, I experienced problems communicating with migrants when working or conducting activities with them. Even though the main language used was Thai, but most people in the Foundation spoke Myanmar and Thai Yai which was a problem for me. The staffs at the Foundation were kind enough to help translate for me and gave useful advice about work. I feel at home when working with this organization.10784

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: