ข้ามไปยังเนื้อหา

[Ep.2] Pornthep Pornsiricherd @HOMENET

Read in English below 

“เรามารวมกันที่นี่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับคนที่ร่วมอาชีพเดียวกับเรา แต่อย่าคิดว่าเราจะสบายขึ้น เพราะผลของสิ่งที่เราทำอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเรา แต่กับคนรุ่นน้องสาว หรือลูกสาวของเรา ที่จะเข้ามาทำงานในอาชีพเดียวกันกับเรา แต่มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเรา”

คำพูดข้างต้นเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาจากแรงงานข้ามชาติคนหนึ่ง ที่เข้ามาประกอบอาชีพลูกจ้างทำงานบ้านในไทย มากไปกว่านั้น ผมยังได้ยินคำตอบที่ใกล้เคียงกันจากผู้นำลูกจ้างทำงานบ้านต่างชาติอีกหลายคน ที่ยืนยันว่าพวกเขายินดีที่จะทำเพื่อคนรุ่นหลังที่จะเข้ามาทำงานในไทย ให้คนเหล่านั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยกฎหมาย

เป็นเวลากว่าสองเดือนแล้ว ที่ผมได้เข้ามาทำงานในฐานะยุวฑูต ในโครงการยุวฑูตสะพานเสียง และได้รับมอบหมายให้ทำงานกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HOMENET) โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ

20150328-DSC_0386

การที่จะสร้างความเข้าใจอันดีได้นั้น เราต้องแน่ใจก่อนว่าเสียงของเราจะถูกได้ยิน ซึ่งทางมูลนิธิตระหนักถึงความจริงข้อนี้ดี และได้ช่วยจัดตั้งเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านของทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิที่ลูกจ้างทำงานบ้านควรจะได้รับ และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากการเข้าไปทำงานกับ HOMENET ผ่านการทำงานในหน้าที่ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยวางแผนการประชุม การเป็นผู้ช่วยจัดการประชุม การทำงานแปลข่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างทำงานบ้าน ผมขอใช้โอกาสนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆที่ HOMENET ที่ช่วยสอนงานและดูแลผมอย่างดี ผมดีใจมากเมื่อทุกๆความคิดเห็นที่ผมเสนอไป พี่ๆรับไปพิจารณาอย่างจริงจัง ผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปครับ

20150329-DSC_0506

ผมได้เรียนรู้ว่างานบ้านเป็นงานที่แตกต่างจากงานประเภทอื่น ด้วยเหตุที่ว่าเป็นงานที่ตัวลูกจ้างนั้นต้องทำงานและอาศัยอยู่ในบ้านของนายจ้าง ซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคลพ้นจากสายตาของสังคมภายนอก ส่งผลให้การเข้าถึงและการคุ้มครองด้วยกฏหมายเป็นไปด้วยความยากลำบาก ผมเชื่อว่าโจทย์ข้อสำคัญที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ คือจะทำอย่างไร ให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติและดูแลสวัสดิภาพ คุ้มครองทางกฏหมายอย่างเป็นธรรม และได้รับสิทธิตามที่ควรจะได้รับ

นอกจากปัญหาทางด้านการเข้าถึงข้อมูลและความคุ้มครองทางกฏหมายแล้ว ผมยังได้เรียนรู้ว่าภาษา ยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ เราคนไทยอาจมองว่าภาษาไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่สำหรับคนที่จากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาโดยไม่รู้จักใคร มากไปกว่านั้นยังคุยกับใครไม่ค่อยได้ ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ด้วยความกลัวที่จะสื่อสาร แรงงานข้ามชาติจำนวนมากจึงพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ถึงสิทธิของตัวเอง และเลือกที่จะอยู่อย่างหลบซ่อน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้างเอาเปรียบได้อย่างง่ายดาย

หากพวกเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานี้จะช่วยจุดประกายการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่ลูกจ้างทำงานบ้านมีในสังคม รวมถึงความเป็นอยู่ที่พวกเขามี ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติได้ในที่สุด

อ่านบทความตอนที่แล้ว


 

 

“We are gathered here to create something better for those having the same profession as us. But do not think that this will be easy because the outcome of our actions may not affect us, but rather the younger generations that will be having the same profession as us, so that they can have a better life.”20150328-DSC_0385

Those words were from a migrant worker who was a domestic worker in Thailand. Moreover, I heard similar voices from many domestic workers who insisted that they were willing to do whatever is necessary to make the lives of younger generations of domestic workers better and receive fair protection under the law.

It has been almost two months since I started volunteering as a Saphan Siang Youth Ambassador at HOMENET. The main goal of this organization is to create a better understanding between Thais and migrant workers.

To create a good understanding, we must first be sure that our voices are being heard. HOMENET is aware of this fact and has helped establish a network of domestic workers, for both Thai and migrant workers, to be a channel for claiming the rights of domestic workers as well as for disseminating news to create a better understanding between employers and workers.

I learned a lot from the various tasks I was assigned while with HOMENET, such as planning and organizing meetings, and translating news articles and documents related to domestic workers. I would like to use this opportunity to thank the staffs at HOMENET for coaching me and taking such good care of me. I’m glad that every idea I proposed, the staffs were kind enough to seriously consider them. I will continue to do my best.

20090101-DSC_0436

I learned that domestic work is different from other types of work because for domestic work the worker has to live and work in the employer’s house, which is a private property. This results in the complications of extending legal protection to domestic workers. I believe the key challenge is finding a way for concerned agencies to be able to reach migrant domestic workers and provide welfare and legal protection to them, so that they can enjoy the rights they are entitled to.

Besides the problem of accessing information and legal protection, I also learned that language is another important barrier in creating a good understanding between Thais and migrant workers. Thais may think that language is not an issue but for a migrant who is far away from home, all alone, and cannot communicate with anyone, language is a big problem. Given this language barrier, many migrants miss the opportunity to learn about their rights, and instead chose to live in hiding, giving employers the opportunity to exploit them.

If we all try to solve this problem, it will make ripples and change the role of domestic workers in the society, including their living conditions. This could eventually lead to a better understanding between Thais and migrant workers.

S__10149923

Read the previous Episode!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: