ข้ามไปยังเนื้อหา

[Ep.2] Songphon Phoukert @TACDB

ผมได้ทำงานในฐานะยุวทูตสะพานเสียงมาสักระยะหนึ่ง งานแรกที่ได้รับคือการทำเอกสารรายงานผลของนักเรียนโรงเรียน Dear Burma ที่จบไป ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอย่างมาก เนื่องจากต้องการให้รู้ข้อมูลความก้าวหน้าในการงานของนักเรียนมากที่สุดโดยใช้แบบสำรวจเพียงชุดเดียวนอกจากนี้แบบสอบถามดังกล่าวยังต้องทำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพม่าเพื่อที่นักเรียนจะได้ตอบแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจ ซึ่งการแปลเอกสารเป็นภาษาพม่านั้นค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากความซับซ้อนของไวยากรณ์ จนในที่สุด ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ TACDB สามารถทำให้การทำแบบสำรวจออกมาได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามเมื่อลงพื้นที่ทำแบบสำรวจแล้วนั้นปรากฏว่ามีนักเรียนอยู่หลายคนที่ไม่ใช่ชาวพม่า  ไม่สามารถตอบสำรวจได้จึงต้องช่วยอธิบายแต่ละข้อๆให้เข้าใจ20150329_162807

หลังจากงานเรื่องการทำแบบสำรวจออกไปแล้ว งานใหญ่ต่อไปคือการเตรียมงานมหกรรมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จากพม่า (Cultural Festival of Burmese Ethnic Nationality) ซึ่งเป็นงานประจำปีของโรงเรียน Dear Burma ในงานจะมีการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพม่าเช่นพม่า มอญ ไทใหญ่ กะเหรี่ยง กะฉิ่น และปะโอ เป็นต้น ถือว่าเป็นไฮไลท์กิจกรรมในรอบปีของโรงเรียน Dear Burma เลยก็ได้ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เตรียมพร้อมการแสดงในงานมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ภายในงานยังมีการจับสลากรางวัลอีกด้วย สำหรับหน้าที่ของยุวทูตสะพานเสียงคือการจัดบอร์ดกิจกรรมของโรงเรียน Dear Burma ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเช่นกัน เพราะเนื่องจากในปีก่อนๆก็มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียน Dear Burma มาในลักษณะนี้แล้ว ผมคิดอยู่นานจนตัดสินใจทำหัวข้อ “หลักสูตรการสอนภาษาพม่าในโรงเรียน Dear Burma” เนื่องจากว่าสื่อที่ออกไปนั้นมักจะเป็นเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แต่ในโรงเรียน Dear Burma นั้นยังสอนภาษาพม่าให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ไม่รู้ภาษาพม่าด้วย เนื่องจากการรู้ภาษาพม่าจะทำให้สามารถติดตามข่าวสารจากบ้านเกิดได้เข้าใจแล้ว ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องสิทธิต่างๆของแรงงานข้ามชาติในไทยได้มากกว่าเดิมด้วย เนื่องจากข้อมูลส่วนมากมักเผยแพร่มาเป็นภาษาพม่าเป็นหลัก20150405_201835

จนกระทั้งวันที่ 5 เม.ย. เป็นวันที่มีการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จากพม่า (Cultural Festival of Burmese Ethnic Nationality) ทำให้ผมเห็นความสามัคคีของกลุ่มนักเรียนโรงเรียน Dear Burma เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากการแสดงที่มีให้เห็นบนเวทีแล้ว เบื้องหลังการทำงานส่วนมากทุกคนล้วนเป็นอาสาสมัคร ที่เต็มใจมาช่วยงานโรงเรียน ทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าหารายได้ให้โรงเรียน การเตรียมซุ้มต่างๆ การตั้งเวที รวมไปถึงการเก็บอุปกรณ์การจัดงานเมื่องานเสร็จสมบรูณ์ หลายคนเป็นศิษย์เก่าที่จบไปแล้วก็ยังมาช่วยงานด้วย จนในที่สุดงานทั้งหมดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดี

20150405_163854

ช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่โรงเรียนหยุดยาว เพราะเป็นงานประเพณีของทั้งพม่า ลาว และกัมพูชา นักเรียนแต่ละคนต่างกลับบ้าน ทำให้ต้องไปจับสลากรางวัลในช่วงหลังสงกรานต์แทน บรรยากาศการจับสลากเป็นไปอย่างน่าตื่นเต้น และในวันนั้นเองผมได้ข่าวดี เนื่องจากผมได้รับหน้าที่การสอนภาษาไทยระดับ 3 พอดี

…ซึ่งผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้สอนภาษาไทยอย่างจริงจัง

อ่านบทความที่แล้ว I’ve been volunteering as a Saphan Siang Youth Ambassador for a big while now. I remember my first assignment was to write a report of students graduating from the Dear Burma School. It was extremely crucial to pay close attention to detail when completing this task because only one survey form was used but information on the progress of the students’ work must be collected as much as possible. In addition, the survey had to be in both English and Myanmar so that the students could complete the survey. Translating the survey into Myanmar was a difficult task because of the complicated grammar. Eventually, with the help of a TACDB staff the job was done. However, when the survey form was used in the field, it turned out that many students were not Myanmar so they could not complete the survey. Therefore, we had to explain each part to them and helped them complete the survey.

20150417_123711

My  subsequent assignment was organizing Cultural Festival of Burmese Ethnic Nationality, an event held every year at the Dear Burma School. At the festival, there would be performances of various ethnic groups in Myanmar including Mon, Thai Yai, Karen, Kachin, and Pa’O. This event was considered to be the highlight of all activities of the Dear Burma School of the year. Besides having performances, which the students had been preparing for for so long, there would also be a lucky draw. The Youth Ambassadors were responsible for creating an exhibition. This was not an easy task because there were similar exhibitions about the school’s curriculum in previous years. After much contemplation, I decided to go with the topic “The Curriculum for teaching Myanmar language at Dear Burma School”. I chose this topic because most of the other exhibitions were about teaching Thai, English, and computer skills to migrants. At the Dear Burma School, there are actually Myanmar classes for students who do not know Myanmar. All the news and happenings back home in Myanmar are all in Myanmar language so knowing the language is very important to them. Moreover, it will help the students to have access to more information about the rights of migrants in Thailand since information is mostly disseminated in Myanmar language.

20150405_201835

The Cultural Festival of Burmese Ethnic Nationality was organized on 5 April. I witnessed a strong sense of unity among the students at the Dear Burma School from watching the performances on stage and seeing so many people volunteer to help with the festival. There were many stalls and booths at the festival to help raise fund for the school. Also many helped to set up the stage and helped with the clean up after the festival. Alumni also came to help. All in all, the event was a big success.

20150208_161132

There was a long school break during the Songkran holidays as it is also a tradition of Myanmar, Lao PDR, and Cambodia. The students went home so the lucky draw had to be after Songkran. On the day of the lucky draw, the atmosphere was full of excitement. And on that day I found out that I would be teaching level 3 Thai to migrants. I was very excited because it would be the first time I teach Thai to anyone.

Read the previous blog!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: