ข้ามไปยังเนื้อหา

[Reflection] – Nitchanan Liengsakul @HRDF Chiang Mai

Read in English blow!

Nitchanan Liengsakul

ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆในการเป็นอาสาสมัครกับยุวทูตสะพานเสียง แต่ก็ได้รับประสบการณ์มากมายจากโครงการนี้…

ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆยุวทูตสะพานเสียงจากต่างมหาวิทยาลัย ต่างภูมิภาค โอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกับองค์กร NGOs ต่างๆ ทราบเรื่องกฎหมายแรงงาน สิทธิเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ และที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติค่อนข้างมากจากการที่ได้ไปลงพื้นที่ พูดคุย สอนภาษาให้แก่แรงงานข้ามชาติ สิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันได้มองแรงงานข้ามชาติใหม่ว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้เลวร้าย เขาก็มีชีวิตที่ปกติเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไป สิ่งที่ทำให้พวกเขาถูกแบ่งแยกคือทัศนคติของคนไทยเองที่ยังแบ่งแยกพวกเขา รวมถึงการจำกัดสิทธิในการกระทำต่างๆของกฎหมาย กระบวนการที่ยังไม่ครอบคลุมและเอื้อประโยชน์แก่แรงงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้พวกเขาท้อแท้และยอมถูกเอารัดเอาเปรียบ อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพวกเขา แม้จะช่วยอะไรไม่ได้มากก็ตาม

ถ้าหากไม่มีโครงการยุวทูตสะพานเสียงนี้ขึ้นมาฉันคงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้มุมมองใหม่ ประสบการณ์ใหม่ การเป็นยุวทูตสะพานเสียงเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ฉันไปอีกก้าวหนึ่ง ในการรับรู้ความเป็นจริงของโลกที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่ฉันคิดไว้ การสร้างความเท่าเทียมที่พึงจะมีก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ เพราะการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น คนคนเดียวไม่สามารถจะทำได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามองค์กรNGOsต่างๆพยายามช่วยแรงงานข้ามชาติให้สามารถยืนได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง ด้วยการให้พวกเขาเรียนรู้สิทธิต่างๆที่พวกเขามี กระบวนการทางกฎหมายต่างๆที่สามารถปกป้องตัวพวกเขาเองได้

nitchanan-1

สุดท้ายนี้อยากจะฝากไปถึงทุกคนว่า คนทุกคนนั้นเลือกเกิดมาไม่ได้ว่าจะเป็นคนชาติใด จะเป็นคนรวยหรือคนจน เป็นแรงงานข้ามชาติ เป็นนายจ้าง อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น สิ่งที่พวกเขามี ทุกคนล้วนต้องเอาตัวรอดด้วยทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเอง รู้จักเรียนรู้และศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ฉะนั้นอย่าเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบกัน เพราะทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกัน ย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน


Read Nitchanan’s previous blogs:  Ep. 1  | Ep. 2


Even though I was a Saphan Siang Youth Ambassador for only a short period of time, I gained so much experience from this Programme...

This included making friends with the other Saphan Siang Youth Ambassadors who came from different universities and regions; the opportunity to work with NGOs; learning about labour laws, human rights and liberty; and, most importantly, changing my perspective of migrant workers from my experience in going into the field to talk to them, and teach them Thai. All of this made me see migrants in a different light. They are actually not that bad; they live a normal life the same as we do. What separates them from us is the negative attitude we have towards them, including our limitation of their legal rights, and the processes we have in place that do not cover or accommodate them. Migrants are, therefore, discouraged and so they allowed themselves to be exploited. However, I am very glad to be helping them, even though the help I’m giving is not much.

If it wasn’t for the Saphan Siang Youth Ambassador Programme, I would not have the opportunity to learn and experience new things. Being a Saphan Siang Youth Ambassador has opened up a new perspective for me; I see the world differently, i.e. it is more complicated than what I thought. Creating equality is not an easy task because one person cannot take up this daunting task alone. It requires cooperation from all sides which is also not easy. However, the NGOs are working very hard to empower migrants so they depend on themselves. Migrants are learning about their rights, including the legal processes that can provide them protection under the law.

Lastly, I have a message for everyone. No one can choose their nationality. They cannot choose if they want to be rich or poor, nor can they choose whether they want to be an employer or a worker. Nevertheless, they must accept who they are, and what they have. We all must work in order to live, and learn to acquire knowledge. So please don’t exploit others because we are all human beings and we all have equal rights and freedom.

untitled5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: